Kwon Yoo Ri

Tên khai sinh: Kwon Yoo Ri

Ngày sinh: 5-12-1989

Nơi sống: Goyang, Gyeonggi, South Korea

Chiều cao: 1.67 m

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật