Kris Bernal

Tên khai sinh: Kris Bernal

Ngày sinh: 17/5/1989

Nơi sống: Quezon City, Philippines

Chiều cao: Đang cập nhật

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật