Kim Yoo Mi

Tên khai sinh: Kim Yoo Mi

Ngày sinh: 12/10/1979

Nơi sống: Yangyang, Kangwon, South Korea

Chiều cao: 179cm

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật