Kim Yoo Jung

Tên khai sinh: Kim Yoo Jung

Ngày sinh: 22/9/1999

Nơi sống: Goyang, Hàn Quốc

Chiều cao: 152cm

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật