Kim Kap Soo

Tên khai sinh: Kim Kap Soo

Ngày sinh: 4/7/1947

Nơi sống: Seoul, South Korea

Chiều cao: 173cm

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật