Kim Jong soo

Tên khai sinh: Kim Jong soo

Ngày sinh: 30 tháng 11, 1964

Nơi sống: Hàn Quốc

Chiều cao: Đang cập nhật

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật