Kieron Elliott

Tên khai sinh: Kieron Elliott

Ngày sinh: Đang cập nhật

Nơi sống: Airdrie, Vương Quốc Anh

Chiều cao: 1.8 m

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật