Kang Seo Joon

Tên khai sinh: Kang Seo Joon

Ngày sinh: 12/10/1993

Nơi sống: South Korea

Chiều cao: 183cm

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật