Kang Ji Sub

Tên khai sinh: Kang Ji Sub

Ngày sinh: 1981

Nơi sống: South Korea

Chiều cao: Đang cập nhật

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật