Jung Won Joong

Tên khai sinh: Jung Won Joong

Ngày sinh: 1960

Nơi sống: Đang cập nhật

Chiều cao: 180cm

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật