Jung Jin Young

Tên khai sinh: Jung Jin Young

Ngày sinh: 18/11/1991

Nơi sống: Chungju, Hàn Quốc

Chiều cao: Đang cập nhật

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật