john witherspoon

Tên khai sinh: john witherspoon

Ngày sinh: 27 tháng 1, 1942

Nơi sống: Detroit, Michigan, Hoa Kỳ

Chiều cao: Đang cập nhật

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật