John Cena

Tên khai sinh: John Cena

Ngày sinh: 23 tháng 4, 1977

Nơi sống: West Newbury, Massachusetts, Hoa Kỳ

Chiều cao: 1,85 m

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật