Banner C1
Banner C1
Banner C1
Jo Yeo Jung

Tên khai sinh: Jo Yeo Jung

Ngày sinh: 10/2/1981

Nơi sống: Seoul, South Korea

Chiều cao: 163cm

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật

User Online
Ballon Trái
Banner C1
Banner C1