Banner C1
Banner C1
Banner C1
 JO MIN KI

Tên khai sinh: JO MIN KI

Ngày sinh: 5/11/1966

Nơi sống: South Korea

Chiều cao: 179cm

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật

User Online
Ballon Trái
Banner C1
Banner C1