Jo Han Chul

Tên khai sinh: Jo Han Chul

Ngày sinh: 13/5/1973

Nơi sống: South Korea

Chiều cao: 182cm

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật