Jirayu Tangsrisuk

Tên khai sinh: Jirayu Tangsrisuk

Ngày sinh: 19/9/1993

Nơi sống: Phichit, Thái Lan

Chiều cao: Đang cập nhật

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật