Jin Tae Hyun

Tên khai sinh: Jin Tae Hyun

Ngày sinh: 15/2/1981

Nơi sống: Seoul, South Korea

Chiều cao: 176cm

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật