Jieb Pijitra

Tên khai sinh: Jieb Pijitra

Ngày sinh: 21/11/1980

Nơi sống: Thái Lan

Chiều cao: Đang cập nhật

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật