Banner C1
Banner C1
Ji Suk Jin

Tên khai sinh: Ji Suk Jin

Ngày sinh: 10 tháng 2 Năm 1966

Nơi sống: Jeongseon, Hàn Quốc

Chiều cao: Đang cập nhật

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật

    Chưa có dữ liệu !User Online
Ballon Trái
Banner C1