Jeon So Min

Tên khai sinh: Jeon So Min

Ngày sinh: 7/4/1986

Nơi sống: South Korea

Chiều cao: 169cm

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật