Jason Biggs

Tên khai sinh: Jason Biggs

Ngày sinh: 12 tháng 5, 1978

Nơi sống: Pompton Plains, Pequannock, New Jersey, Hoa Kỳ

Chiều cao: 1.75 m

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật