Jang Mi Hee

Tên khai sinh: Jang Mi Hee

Ngày sinh: 27/1/1958

Nơi sống: South Korea

Chiều cao: 166cm

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật