James Franco

Tên khai sinh: James Franco

Ngày sinh: 19.4.1978

Nơi sống: California

Chiều cao: 1.78m

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật

<p> James Franco sinh ng&agrave;y 19 th&aacute;ng 4 năm 1978, anh l&agrave; một diễn vi&ecirc;n, đạo diễn, người viết kịch, nh&agrave; sản xuất phim v&agrave; l&agrave; một họa sĩ t&agrave;i ba người Mỹ. Khi học hết trung học anh đ&atilde; học đại học chuy&ecirc;n ng&agrave;nh tiếng anh v&agrave; diễn xuất nhưng anh đ&atilde; bỏ học ngay trong năm nhất để theo đổi sự nghiệp diễn xuất chuy&ecirc;n nghiệp, sau 15 th&aacute;ng học tập anh bắt đầu diễn thử v&agrave; thử vai. James Franco ch&iacute;nh thức bắt đầu tham gia sự nghiệp điện ảnh v&agrave;o cuối những năm 90. Anh tham gia đ&oacute;ng phim d&agrave;nh cho thiếu ni&ecirc;n. James Franco Anh đ&atilde; được trao giải Quả Cầu V&agrave;ng cho sự g&oacute;p mặt của m&igrave;nh trong phim truyền h&igrave;nh James Dean v&agrave; được nhiều kh&aacute;n giả biết đến th&ocirc;ng qua phim Người Nhện. Khi được chọn đ&oacute;ng phim truyền h&igrave;nh ngắn anh đ&atilde; cho rằng đ&oacute; l&agrave; cơ hội để anh học hỏi kinh nghiệp diễn xuất rất nhiều. James Franco l&agrave; một diễn vi&ecirc;n c&oacute; nhiều t&agrave;i năng sự nghiệp l&ecirc;n nhanh như diều gặp gi&oacute;, anh đ&atilde; trở th&agrave;nh ng&ocirc;i sao b&ugrave;ng nổ năm 2010. James Franco cũng l&agrave; một trong những diễn vi&ecirc;n theo học ở c&aacute;c trường đại học v&agrave; kh&ocirc;ng chỉ học một trường ma c&ograve;n rất nhiều trường. Tuy đ&atilde; rất nổi tiếng nhưng diễn vi&ecirc;n đầy t&agrave;i năng của ch&uacute;ng ta vẫn lu&ocirc;n trao dồi kỹ năng diễn xuất v&agrave; khẳng định m&igrave;nh qua từng vai diễn...</p>
188BET, cá độ bóng đá, nhà cái uy tín
Đăng Nhập
Đóng