Ivan Kamaras

Tên khai sinh: Ivan Kamaras

Ngày sinh: 22/12/1972

Nơi sống: Pecs, Hungary

Chiều cao: Đang cập nhật

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật