Huỳnh Tông Trạch

Tên khai sinh: Huỳnh Tông Trạch

Ngày sinh: 13/12/1980

Nơi sống: Hồng Kông

Chiều cao: 1m80

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật