Hồng Kim Bảo

Tên khai sinh: Hồng Kim Bảo

Ngày sinh: 7.1.1952

Nơi sống: Hồng Kông

Chiều cao: 1.71m

Vãi diễn đáng chú ý: Sammo Law trong phim Cảnh Sát Sammo, phim Sát Phá Lang

<p> Hồng Kim Bảo l&agrave; một ng&ocirc;i sao diễn vi&ecirc;n v&otilde; thuật v&agrave; l&agrave; một đạo diễn ki&ecirc;m chỉ đạo v&otilde; thuật rất nổi tiếng của Hồng K&ocirc;ng.Hồng Kim Bảo sinh ng&agrave;y 7 th&aacute;ng 1 năm 1952 tại Hồng K&ocirc;ng.L&uacute;c Nhỏ &ocirc;ng t&ecirc;n l&agrave; Hồng Tam Mao,l&agrave; một người sinh ra trong gia đ&igrave;nh c&oacute; truyền thống v&otilde; thuật v&agrave; cả điện ảnh,ngoại của &ocirc;ng l&agrave; một nữ diễn vi&ecirc;n cực kỳ nổi tiếng của thể loại phim v&otilde; thuật.L&uacute;c &ocirc;ng l&ecirc;n 7 tuổi đ&atilde; theo một vị sư phụ t&ecirc;n l&agrave; Vu Chi&ecirc;m Nguy&ecirc;n dẫn dắt v&agrave; truyền dạy kiến thức nghề nghiệp ở trường kinh kịch Hồng K&ocirc;ng.V&agrave; dần dần Kim Bảo thể hiện năng khiếu của m&igrave;nh v&agrave; sau n&agrave;y l&agrave; trưởng nh&oacute;m của Ngũ Ph&uacute;c Tinh với một t&ecirc;n kh&aacute;c l&agrave; Nguy&ecirc;n Long.Sau thời gian l&agrave;m đại ca nh&iacute; suốt 7 năm trời th&igrave; đến năm &ocirc;ng 14 tuổi,được sư phụ giới thiệu v&agrave;o con đường điện ảnh bằng một vai của nh&acirc;n vật đ&oacute;ng thế trong một bộ phim,từ đ&oacute; Kim Bảo dần dần tiếp x&uacute;c với con đường điện ảnh.Sau đ&oacute; v&agrave;o năm 16 tuổi,khi vừa tốt nghiệp xong th&igrave; &Ocirc;ng gặp một chấn thương trầm trọng v&agrave; kh&ocirc;ng thể đi đứng trong một khoảng thời gian rất d&agrave;i,v&igrave; thế m&agrave; &ocirc;ng tăng c&acirc;n li&ecirc;n tục trở n&ecirc;n to b&eacute;o khi tuổi đời c&ograve;n l&agrave; một cậu thiếu ni&ecirc;n.Nhưng sau đ&oacute; Hồng Kim Bảo kh&ocirc;ng ngừng cố gắng vươn l&ecirc;n trong cuộc sống,chấn thương dần b&igrave;nh phục v&agrave; &ocirc;ng bắt đầu trở lại con đường điện ảnh của m&igrave;nh.Th&agrave;nh c&ocirc;ng đến với Hồng Kim Bảo v&agrave;o những năm 1980,l&uacute;c n&agrave;y &ocirc;ng chủ trương đưa phim v&otilde; thuật vốn trước đ&oacute; chỉ c&oacute; trong phim cổ trang giờ cải bi&ecirc;n v&agrave;o phim hiện đại.&Ocirc;ng đ&atilde; gặt h&aacute;i th&agrave;nh c&ocirc;ng với những bộ phim thể loại v&otilde; thuật hiện đại như Qu&aacute;n Ăn Lưu Động, Kế Hoạch A....c&ugrave;ng với những anh em trong Ngũ Ph&uacute;c Tinh.Thời gian sau n&agrave;y v&agrave;o những năm 1990,Hồng Kim Bảo dần dần kh&ocirc;ng tham gia đ&oacute;ng phim nữa m&agrave; dần chuyển sang chỉ đạo v&otilde; thuật v&agrave; l&agrave;m đạo diễn cho những bộ phim.Về cuộc sống th&igrave; &ocirc;ng c&oacute; đến 2 người vợ v&agrave; 4 người con.</p>
188BET, cá độ bóng đá, nhà cái uy tín