Hoắc Kiến Hoa

Tên khai sinh: Hoắc Kiến Hoa

Ngày sinh: 26.12.1979

Nơi sống: Đài Bắc, Đài Loan

Chiều cao: 1.78m

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật

<p> Hoắc Kiến Hoa sinh ng&agrave;y 26 th&aacute;ng 12 năm 1979. l&agrave; ca sĩ, diễn vi&ecirc;n Trung Quốc. Hoắc Kiến Hoa ch&iacute;nh thức tham gia l&agrave;ng giải tr&iacute; năm 2002, sau 2 năm đi nhập ngũ trở về. Với gương mặt điển trai v&agrave; lối diễn xuất đầy tiềm năng anh nhanh ch&oacute;ng khẳng định m&igrave;nh tr&ecirc;n l&agrave;ng giải tr&iacute;. Năm 2003 anh đ&atilde; ph&aacute; kỹ lục tham gia 7 bộ phim truyền h&igrave;nh li&ecirc;n tiếp, l&uacute;c đ&oacute; t&ecirc;n tuổi của anh ai cũng biết đến. Sau khi đ&atilde; c&oacute; thế đứng vững chắc tại Đ&agrave;i Loan anh đ&atilde; sang Trung Quốc lập nghiệp, v&agrave; ở thời gian đầu sang Trung Quốc anh đ&atilde; chứng tỏ m&igrave;nh c&oacute; thực lực v&agrave; t&agrave;i năng cho kh&aacute;n giả Trung Quốc thấy qua h&agrave;ng loạt bộ phim. Anh li&ecirc;n tiếp đ&oacute;ng nhiều phim v&agrave; đạt được th&agrave;nh c&ocirc;ng lớn kh&ocirc;ng uống ph&iacute; bao nhi&ecirc;u c&ocirc;ng sức của anh đ&atilde; bỏ ra để lại ấn tượng s&acirc;u sắc trong l&ograve;ng kh&aacute;n giả. Kh&ocirc;ng dừng lại ở đ&oacute; Hoắc Kiến Hoa c&ograve;n muốn m&igrave;nh vươn xa hơn nữa để lại ấn tượng s&acirc;u sắc hơn nữa với những vai c&oacute; thể th&acirc;m nhập v&agrave;o thực tế như những vai ngh&egrave;o khổ, vất vả. Hoắc Kiến Hoa rất may mắn, anh được kh&aacute;n giả y&ecirc;u th&iacute;ch cuồng nhiệt, đ&atilde; gi&uacute;p Hoắc Kiến Hoa khẳng định t&ecirc;n tuổi tr&ecirc;n m&agrave;n ảnh nhỏ Đ&agrave;i Loan.........</p>
188BET, cá độ bóng đá, nhà cái uy tín