Hồ Hạnh Nhi...

Tên khai sinh: Hồ Hạnh Nhi...

Ngày sinh: 6.11.1979

Nơi sống: Hồng Kông

Chiều cao: 1.70m

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật

<p> Hồ Hạnh Nhi sinh ng&agrave;y 6 th&aacute;ng 11 năm 1979 l&agrave; diễn vi&ecirc;n độc quyền của TVB. L&uacute;c nhỏ c&ocirc; đ&atilde; được đu8a sang anh quốc du học, c&ocirc; tự học c&aacute;ch chăm s&oacute;c m&igrave;nh v&agrave; cũng nhờ vậy cơ trở th&agrave;nh một người cứng cỏi, c&oacute; sức chịu đựng kh&ocirc;ng bi quan chỉ dựa v&agrave;o bản th&acirc;n kh&ocirc;ng dựa v&agrave;o người kh&aacute;c để sống. Năm 1999 c&ocirc; đ&atilde; tham gia cuộc thi Hoa Hậu Hồng K&ocirc;ng v&agrave; đạt giải &Aacute; hậu 2. V&agrave; cũng từ đ&oacute; c&ocirc; k&yacute; hợp đồng độc quyền với TVB cũng v&igrave; vậy m&agrave; c&ocirc; bỏ ngay việc học của m&igrave;nh. Sau khi gia nhập v&agrave;o l&agrave;ng giải tr&iacute; Hồ hạnh Nhi đ&atilde; học c&aacute;ch thay đổi bản th&acirc;n m&igrave;nh tiếp nhận người kh&aacute;c. L&uacute;c mới v&agrave;o nghề diễn xuất của Hồ Hạnh NHi rất tệ kh&ocirc;ng dược nhiều sự ch&uacute; &yacute;. Nhưng thời gian sau n&agrave;y c&ocirc; đ&atilde; c&oacute; những bước tiến triển r&otilde; rợt, t&ecirc;n tuổi của c&ocirc; cũng dần được nhiều người biết đến. 14 năm trong nghề Hồ Hạnh Nhi trải qua biết bao nhi&ecirc;u vui buồn cực khổ v&agrave; cho đến ng&agrave;y h&ocirc;m nay c&ocirc; c&agrave;ng muốn khẳng định v&agrave; tiến xa hơn một con người y&ecirc;u nghề kh&ocirc;ng bao giờ l&ugrave;i bước...</p>


188BET, cá độ bóng đá, nhà cái uy tín
188BET, cá độ bóng đá, nhà cái uy tín
Đăng Nhập
Đóng