Hồ Ca

Tên khai sinh: Hồ Ca

Ngày sinh: 20.9.1982

Nơi sống: Thượng Hải

Chiều cao: 1.85m

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật

<p> Hồ Ca sinh ng&agrave;y 20 th&aacute;ng 9 năm 1982 tại Thượng Hải. L&agrave; nam diễn vi&ecirc;n, ca sĩ của Trung Quốc. Sau khi tốt nghiệp trung học anh đ&atilde; nghe the lời thầy quyết định theo khoa diễn xuất để t&iacute;ch lũy kinh nghiệp vốn luyến l&agrave;m đề t&agrave;i cho sự nghiệp sau n&agrave;y<span id="advenueINTEXT" name="advenueINTEXT"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="2">.</font></span> Anh tham gia đ&oacute;ng phim từ l&uacute;c c&ograve;n học đại học, từ nhỏ anh c&oacute; ước mơ trở th&agrave;nh đạo diễn, nh&acirc;n duy&ecirc;n đ&atilde; đưa anh tới nghiệp diễn . Hồ Ca c&oacute; kh&iacute; chất v&agrave; năng khiếu diễn xuất, khả năng diễn của anh rất tốt. Anh c&oacute; c&aacute;i khởi đầu sự nghiệp kh&aacute; th&agrave;nh c&ocirc;ng mặc d&ugrave; l&uacute;c nhỏ anh rất nh&uacute;t nh&aacute;t &iacute;t tiếp x&uacute;c, nhưng hiện giờ anh đ&atilde; chứng minh được m&igrave;nh kh&ocirc;ng phải l&agrave; người nh&uacute;t nh&aacute;t m&agrave; l&agrave; rất c&oacute; bản lĩnh. Anh được kh&aacute;n giả biết đến qua bộ phim Ti&ecirc;n Kiếm Kỳ Hiệp năm 2004. Mặc d&ugrave; kh&ocirc;ng được đ&aacute;nh gi&aacute; cao nhưng anh gương mặc trời ph&uacute;, diễn với mặt mộc l&agrave;m cho vai diễn th&acirc;n thiện hơn từ&nbsp; đ&oacute; l&agrave;m cho kh&aacute;n giả ch&uacute; &yacute; nhiều hơn. Sang năm 2006 Hồ Ca tham gia rất nhiều phim v&agrave; để lại ấn tượng rất s&acirc;u sắc trong l&ograve;ng kh&aacute;n giả truyền h&igrave;nh.Ngo&agrave;i điện ảnh Hồ Ca c&ograve;n thể hiện rất nhiều ca kh&uacute;c trong phim truyền h&igrave;nh. Năm 2010, Hồ Ca đ&oacute;ng vai ch&iacute;nh Dịch Tiểu Xuy&ecirc;n trong bộ phim truyền h&igrave;nh thần thoại , được sản xuất dựa tr&ecirc;n bộ phim điện ảnh c&ugrave;ng t&ecirc;n của Th&agrave;nh Long . Phim đạt được tỉ suất người xem rất cao v&agrave; gi&uacute;p cho anh đạt được nhiều giải thưởng lớn. Năm 2007 Hồ Ca kh&ocirc;ng được may cho lắm khi c&oacute; cơ hội thử sức ở một vai diễn lớn th&igrave; đ&agrave;nh phải kh&eacute;p lại v&igrave; tai nạn. Chặng đường sự nghiệp của Hồ Ca cũng kh&ocirc;ng mấy gai go. anh hiện đang l&agrave; gương mặ s&aacute;ng gi&aacute; trong l&agrave;ng giải tr&iacute;....</p>
188BET, cá độ bóng đá, nhà cái uy tín
188BET, cá độ bóng đá, nhà cái uy tín
Đăng Nhập
Đóng