Hiroko Yakushimaru

Tên khai sinh: Hiroko Yakushimaru

Ngày sinh: 9/6/1964

Nơi sống: Tokyo, Japan

Chiều cao: Đang cập nhật

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật