Hải Lục

Tên khai sinh: Hải Lục

Ngày sinh: 15 Tháng 10 1987

Nơi sống: Thành Phố Trịnh Châu , Tỉnh Hà Nam

Chiều cao: 1.69 m

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật