Banner C1
Banner C1
Hà Nhuận Đông

Tên khai sinh: Hà Nhuận Đông

Ngày sinh: 13.9.1975

Nơi sống: Mỹ

Chiều cao: 1.85m

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật

<p> H&agrave; Nhuận Đ&ocirc;ng l&agrave; một nam diễn vi&ecirc;n ca sĩ của Đ&agrave;i Loan, anh sinh ng&agrave;y 13 th&aacute;ng 9 năm 1975 tại Mỹ. Anh c&oacute; niềm đam mơ trở th&agrave;nh cầu thủ b&oacute;ng rổ nhưng anh lại theo con đường nghệ thuật bởi c&oacute; năng khiếu ca h&aacute;t từ nhỏ.Với chất giọng truyền cảm v&agrave; c&oacute; ngoại h&igrave;nh H&agrave; Nhuận Đ&ocirc;ng nhanh chống được nhiều fan y&ecirc;u th&iacute;ch. Sự nghiệp ca h&aacute;t của anh cũng ng&agrave;y c&agrave;ng ph&aacute;t triển. H&agrave; Nhuận Đ&ocirc;ng cũng tham gia đ&oacute;ng nhiều phim nhưng cũng kh&ocirc;ng gặt h&aacute;i được nhiều th&agrave;nh c&ocirc;ng như sự nghiệp ca h&aacute;t trong những năm đầu mới tham gia đ&oacute;ng phim. m&atilde;i cho đến năm 2000 t&ecirc;n tuổi của anh trong l&agrave;ng điện ảnh mới được biết đến cũng nhờ v&agrave;o vai La Tiểu Hổ trong Ngọa Hổ T&agrave;ng Long. Tiếp theo sau đ&oacute; anh tham gia rất nhiều phim cũng để lại trong l&ograve;ng kh&aacute;n giả nhiều ấn tượng. Ngo&agrave;i l&agrave; một diễn vi&ecirc;n, một ca sĩ anh c&ograve; l&agrave; một nh&agrave; sản xuất v&agrave; l&agrave; một người mẫu, bởi anh l&agrave; một người c&oacute; chiều cao v&agrave; h&igrave;nh thể l&yacute; tưởng n&ecirc;n a l&agrave; một người mẫu rất được ưa chuộng....</p>
User Online
Ballon Trái
Banner C1
Banner C1