Go In Bum

Tên khai sinh: Go In Bum

Ngày sinh: 15/12/1962

Nơi sống: South Korea

Chiều cao: 174cm

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật