Banner C1
Banner C1
Banner C1
Dương Tử Quỳnh

Tên khai sinh: Dương Tử Quỳnh

Ngày sinh: 6.8.1962

Nơi sống: Malaysia

Chiều cao: 1.63m

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật

<p> Dương Tử Quỳnh sinh ng&agrave;y 6 th&aacute;ng 8 năm 1962 l&agrave; diễn vi&ecirc;n điện ảnh, diễn vi&ecirc;n m&uacute;a nổi tiếng của Hồng K&ocirc;ng. C&ocirc; sinh ra v&agrave; lớn l&ecirc;n ở Malaysia v&agrave; l&agrave; hoa hậu Malaysia năm 1983. Từ nhỏ c&ocirc; l&agrave; một c&ocirc; b&eacute; th&ocirc;ng minh lanh lợi c&oacute; một tuổi thơ rất đẹp. C&ocirc; được mời đến Hồng K&ocirc;ng năm 1984 đ&oacute;ng quảng c&aacute;o c&ugrave;ng Th&agrave;nh Long. 1985 c&ocirc; bắt đầu tham gia đ&oacute;ng phim với thể loại phim h&agrave;nh động. Những ng&agrave;y đầu đ&oacute;ng phim h&agrave;nh động c&ocirc; phải luyện tập v&ocirc; c&ugrave;ng vất vả nhờ sự cố găng của m&igrave;nh m&agrave; những vai ch&iacute;nh trong phim h&agrave;nh động của c&ocirc; hết sức th&agrave;nh c&ocirc;ng đưa t&ecirc;n tuổi của c&ocirc; đến với kh&aacute;n giả, Dương Tử Quỳnh nhanh chống được sự ủng hộ v&agrave; h&acirc;m mộ của kh&aacute;n giả, c&ocirc; l&agrave; nữ di&ecirc;n vi&ecirc;n h&agrave;nh đồng xuất sắc nhất. Tuy nhi&ecirc;n t&ecirc;n tuổi của m&igrave;nh đang rất nổi tiếng nhưng trong qu&aacute; tr&igrave;nh đ&oacute;ng phim do l&agrave; phim h&agrave;nh động n&ecirc;n rất dể bị chấn thương v&agrave; c&oacute; một thời gian tưởng chừng như c&ocirc; phải rời khỏi l&agrave;ng giải tr&iacute; v&igrave; bị chấn thương nặng. Nhưng c&ocirc; đ&atilde; vượt qua tất cả bằng sự trở lại c&ugrave;ng với bộ phim Police Story 3 cho thấy c&ocirc; l&agrave; một diễn vi&ecirc;n rất y&ecirc;u nghề v&agrave; vựơt l&ecirc;n mọi kh&oacute; khăn kh&ocirc;ng phụ l&ograve;ng qu&yacute; kh&aacute;n giả. Năm 1992, Dương Tử Quỳnh đ&atilde; ph&aacute; kỷ lục về th&ugrave; lao cao nhất d&agrave;nh cho nữ diễn vi&ecirc;n trong lịch sử điện ảnh Hồng K&ocirc;ng với bộ phim Police Story 3 c&ocirc; diễn chung với nam diễn vi&ecirc;n nổi tiếng Th&agrave;nh Long. Năm 2008 Dương Tử Quỳnh được mời tới Việt Nam để tuy&ecirc;n truyền chiến dịch đội mũ bảo hiểm. Năm 2010 sau một thời gian tạm ngừng đ&oacute;ng phim, c&ocirc; trở lại tham gia bộ phim ch&agrave;o đ&oacute;n năm mới <i>T&ocirc; Khất Nhi</i>. Trong phim, c&ocirc; đ&oacute;ng vai một người c&oacute; v&otilde; c&ocirc;ng cao cường, nhưng lại ẩn cư tr&ecirc;n n&uacute;i, sống bằng nghề h&aacute;i thuốc.Hiện tại c&ocirc; thưởng xuy&ecirc;n qua lại Malaysia v&agrave; Hồng K&ocirc;ng....</p>
User Online
Ballon Trái
Banner C1