Banner C1
Banner C1
Dương Thừa Lâm

Tên khai sinh: Dương Thừa Lâm

Ngày sinh: 4.6.1984

Nơi sống: Đài Bắc

Chiều cao: 1.60m

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật

<p> Dương Thừa L&acirc;m sinh ng&agrave;y 4 th&aacute;ng 6 năm 1984 tạ Đ&agrave;i Bắc c&ocirc; l&agrave; một nữ diễn vi&ecirc;n ca sĩ xuất sắc v&agrave; l&agrave; một MC truyền h&igrave;nh ăn kh&aacute;ch. Dương Thừa L&acirc;m c&oacute; ước mơ trở th&agrave;nh một c&ocirc; gi&aacute;o dạy m&uacute;a nhưng do gia đ&igrave;nh kh&oacute; khăn từ nhỏ n&ecirc;n c&ocirc; đ&atilde; bỏ dở việc học v&agrave; kh&ocirc;ng thực hiện được ước mơ của m&igrave;nh. Sự nghiệp ca h&aacute;t của c&ocirc; bắt đầu năm c&ocirc; 15 tuổi với nh&oacute;m nhạc 4 in love, nhưng hoạt động kh&ocirc;ng bao l&acirc;u th&igrave; tan ra v&igrave; album ra kh&ocirc;ng th&agrave;nh c&ocirc;ng cho mấy. Sau đ&oacute; c&ocirc; mới nhận lời đ&oacute;ng phim cho vai diễn đầu ti&ecirc;n của m&igrave;nh. Tuy chỉ l&agrave; đ&oacute;ng phim thần tượng nhưng t&ecirc;n tuổi của c&ocirc; bắt đầu được biết đến. Sau lần đ&oacute; Dương Thừa L&acirc;m đ&atilde; tham gia đ&oacute;ng rất nhiều phim ấn tượng nhất l&agrave; c&ocirc; đ&oacute;ng trong phim sao băng năm 2005 nhờ v&agrave;o bộ phim đ&oacute; m&agrave; t&ecirc;n tuổi c&ocirc; trở n&ecirc;n tỏa s&aacute;ng v&agrave; trở th&agrave;nh ng&ocirc;i sao nổi tiếng khắp Đ&agrave;i Loan. Cũng trong năm 2005 Dương Thừa L&acirc;m đ&atilde; cho ra album đầu tay của m&igrave;nh với số lượng b&aacute;n ra vượt mức kỷ lục, Dương Thừa L&acirc;m ch&iacute;nh thức được mệnh danh l&agrave; ng&ocirc;i sao mới triển vọng v&agrave; nổi tiếng nhất Đ&agrave;i Loan. Dương Thừa L&acirc;m từ một c&ocirc; b&eacute; nghĩ học rất sớm vươn l&ecirc;n th&agrave;nh một ng&ocirc;i sao nổi tiếng kh&ocirc;ng chỉ ở Đ&agrave;i Loan, Hồng K&ocirc;ng v&agrave; nhiều nước kh&aacute;c. Mời 26 tuổi đ&atilde; c&oacute; một chổ đứng rất vững chắc trong l&agrave;ng giải chỉ v&agrave; c&oacute; mức thu nhập được đ&aacute;nh gi&aacute; l&agrave; rất cao đứng thứ hai trong l&agrave;ng giải tr&iacute; Đ&agrave;i Loan.</p>
User Online
Ballon Trái
Banner C1
Banner C1