Dương Mịch

Tên khai sinh: Dương Mịch

Ngày sinh: 12.9.1986

Nơi sống: Trung Quốc

Chiều cao: 1.65m

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật

<p> Dương Mịch sinh ng&agrave;y 12 th&aacute;ng 1986 tại Trung Quốc. L&agrave; diễn vi&ecirc;n&nbsp; v&agrave; l&agrave; người mẫu Trung Quốc. Dương mịch đ&atilde; tham gia v&agrave;o điện ảnh từ khi l&ecirc;n 4, c&ocirc; đ&atilde; được biết qua rất nhiều bộ phim truyền h&igrave;nh, trước đ&oacute; c&ocirc; l&agrave; một người mẫu teen. Năm 2004 sự nghiệp của Dương Mịch ch&iacute;nh thức chuyển sang lĩnh vực điện ảnh. V&igrave; sự nghiệp điện ảnh c&ocirc; đ&atilde; từng hy sinh nhổ 4 chiếc răng của m&igrave;nh để c&oacute; thể hợp với vai diễn. V&agrave; với gương mặt nhỏ nhắn khả &aacute;i, c&aacute;c nh&agrave; l&agrave;m phim nhận ra rằng c&ocirc; rất th&iacute;ch hợp với vai diễn ở thể loại cổ trang hơn l&agrave; hiện đại. Với thể loại cổ trang t&ecirc;n tuổi của c&ocirc; sẽ được tỏa s&aacute;ng, được nhiều kh&aacute;n giả biết đến. Năm 2005 cuộc tuyển chọn vai Vương Chi&ecirc;u&nbsp; Qu&acirc;n diễn ra rất rầm rộ, thế nhưng những đ&agrave;n anh đ&agrave;n chị kh&ocirc;ng ai được v&eacute; đ&oacute;, v&eacute; đ&oacute; thuộc về nữ diễn vi&ecirc;n trẻ Dương Mịch khi đ&oacute; mới 18 tuổi. Đ&oacute; cũng l&agrave; nền tảng cơ hội cho Dương Mịch tỏa s&aacute;ng bởi sự n&acirc;ng đỡ của d&agrave;n anh chị diễn vi&ecirc;n diễn chung v&agrave; c&agrave; đạo diễn. Năm 2006 Dương Mịch dẫn đầu trong top 10 diễn vi&ecirc;n hay nhất Trung Quốc. T&ecirc;n tuổi c&ocirc; ng&agrave;y c&agrave;ng được n&acirc;ng l&ecirc;n. Năm 2009 c&ocirc; lại một lần để lại ấn tượng rất s&acirc;u sắc trong l&ograve;ng kh&aacute;n giả....</p>
188BET, cá độ bóng đá, nhà cái uy tín