Doãn Thiên Chiếu

Tên khai sinh: Doãn Thiên Chiếu

Ngày sinh: 28/10/1964

Nơi sống: Hồng Kông, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

Chiều cao: Đang cập nhật

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật