Do Ji won

Tên khai sinh: Do Ji won

Ngày sinh: 14/2/1966

Nơi sống: South Korea

Chiều cao: 167cm

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật