Daniel Craig

Tên khai sinh: Daniel Craig

Ngày sinh: 2.3.1968

Nơi sống: Anh

Chiều cao: 1.73m

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật

<p> Daniel Craig l&agrave; một diễn vi&ecirc;n nổi tiếng người Anh. Daniel Craig sinh ng&agrave;y 2 th&aacute;ng 3 năm 1968. Daniel Craig đ&atilde; từng tham gia học trường nhạc kịch v&agrave; tốt nghiệp năm 1991. Anh cũng tham gia đ&oacute;ng một số vai diễn nhỏ. Anh cũng giống như bao nhi&ecirc;u diễn vi&ecirc;n kh&aacute;c mong muốn m&igrave;nh trở th&agrave;nh một ng&ocirc;i sao nổi tiếng được nhiều người biết đến. Anh lu&ocirc;n phấn đấu hết m&igrave;nh nhưng số phận anh kh&ocirc;ng được may mắn như những diễn vi&ecirc;n kh&aacute;c. Trong suốt thời gian d&agrave;i tham gia nghiệp diễn anh cũng tham gia đ&oacute;ng phim với những vai nhỏ kh&ocirc;ng c&oacute; tiếng v&agrave; cũng chẳng được nhiều người ch&uacute; &yacute; đến. Daniel Craig c&oacute; vẻ ngo&agrave;i kh&ocirc;ng quyến rũ, kh&ocirc;ng g&acirc;y nhiều ấn tượng, anh c&oacute; ngoại h&igrave;nh x&ugrave; x&igrave;, g&oacute;c cạnh v&agrave; kh&aacute;c biệt với những diễn vi&ecirc;n nam kh&aacute;c. Ngoại h&igrave;nh hạn chế đ&atilde; trở th&agrave;nh r&agrave;o cản lớn khiến c&aacute;i t&ecirc;n Daniel gần như xa lạ với c&ocirc;ng ch&uacute;ng y&ecirc;u điện ảnh tr&ecirc;n khắp nước Mỹ. V&agrave;o cuối những năm 80 đầu năm 90 t&ecirc;n tuổi của anh được tỏa s&aacute;ng.Sau c&aacute;i b&oacute;ng qu&aacute; lớn của James Bond đ&atilde; một bước đưa Daniel trở th&agrave;nh ng&ocirc;i sao s&aacute;ng h&agrave;ng đầu của kinh đ&ocirc; điện ảnh thế giới dường như anh vẫn đang loay hoay t&igrave;m c&aacute;ch đ&aacute;nh gục h&igrave;nh ảnh điệp vi&ecirc;n để đến với những vai diễn mới. Thế nhưng, thật kh&oacute; để gi&atilde; từ dư vị ngọt ng&agrave;o v&agrave; h&agrave;o quang may mắn m&agrave; James Bond đ&atilde; mang tới để Daniel to&agrave;n t&acirc;m, trọn vẹn với một mẫu nh&acirc;n vật kh&aacute;c. Kh&aacute;n giả vẫn đang chờ đợi một cuộc thay m&aacute;u từ ng&ocirc;i sao h&agrave;nh động n&agrave;y. Rất c&oacute; thể anh sẽ chiếm lĩnh sự thống trị của Brat Pitt hay Tom Cruise trong một v&agrave;i năm tới nhưng cũng chẳng thể n&oacute;i trước liệu James Bond c&oacute; phải l&agrave; nh&acirc;n vật kh&oacute;a sổ bản danh s&aacute;ch đ&oacute;ng phim trong sự nghiệp của Daniel Craig hay kh&ocirc;ng?</p>