Đằng Lệ Danh

Tên khai sinh: Đằng Lệ Danh

Ngày sinh: 20/1/1974

Nơi sống: Hong Kong

Chiều cao: 170cm

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật