Banner C1
Banner C1
Banner C1
Củng Lợi

Tên khai sinh: Củng Lợi

Ngày sinh: 31.12.1965

Nơi sống: Trung Quốc

Chiều cao: 1.64m

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật

<p> Củng Lợi l&agrave; một nữ diễn vi&ecirc;n Hoa ngữ nổi tiếng, sinh ra v&agrave; lớn l&ecirc;n tại Trung Quốc, c&ocirc; sinh ng&agrave;y 31 th&aacute;ng 12 năm 1965.C&ocirc; đ&atilde; kết h&ocirc;n với một cong d&acirc;n Singapore v&agrave; hiện nay c&ocirc; l&agrave; một c&ocirc;ng d&acirc;n Singapore. Sự nghiệp của c&ocirc; ph&aacute;t triển tốt đẹp c&oacute; sự g&oacute;p c&ocirc;ng lớn của dạo diễn Trương Nghệ Mưu. Ước mơ l&uacute;c c&ograve;n nhỏ của Củng Lợi l&agrave; trở th&agrave;nh một ca sĩ nhưng c&ocirc; lại trở th&agrave;nh một diễn vi&ecirc;n điện ảnh nổi tiếng kh&ocirc;ng chỉ ở ch&acirc;u &aacute; m&agrave; c&ograve;n ở thế giới. C&ocirc; v&agrave; đạo diễn Trương Nghệ Mưu c&oacute; mối quan hệ khắn kh&iacute;ch từ l&uacute;c c&ograve;n đi học, v&agrave; nhờ v&agrave;o đ&oacute; cũng l&agrave; cơ hội c&oacute; những vai ch&iacute;nh đầu ti&ecirc;n trong những ng&agrave;y đầu hoạt động nghệ thuật của Củng Lợi. Những vai diễn của c&ocirc; tạo được ấn tượng s&acirc;u sắc trong l&ograve;ng kh&aacute;n giả. T&ecirc;n tuổi của Củng Lợi ng&agrave;y c&agrave;ng được tỏa s&aacute;ng hơn với nhiều giải thưởng trong v&agrave; ngo&agrave;i nước.<span id="advenueINTEXT" name="advenueINTEXT"> Củng Lợi đ&atilde; nhận giải Nữ diễn vi&ecirc;n ch&iacute;nh xuất sắc nhất của Li&ecirc;n hoan phim Quốc tế Venice lần thứ 49. Ngo&agrave;i đạo diễn Truong Nghệ Mưu ra c&ocirc; c&ograve;n tham gia c&aacute;c phim của đạo diễn Trần khải ca </span>v&agrave; <span id="advenueINTEXT" name="advenueINTEXT">nhận giải C&agrave;nh cọ v&agrave;ng trong Li&ecirc;n hoan phim Cannes v&agrave; Củng Lợi được nhận giải New York Film Critics - một giải quốc tế khởi đầu cho chặng đường rạng r&otilde; trong cuộc đời c&ocirc;. Cũng Lợi danh dự được mời l&agrave;m ban gi&aacute;m khảo </span><span id="advenueINTEXT" name="advenueINTEXT"><span id="advenueINTEXT" name="advenueINTEXT">Li&ecirc;n hoan Cannes 5 lần </span></span><span id="advenueINTEXT" name="advenueINTEXT"><span id="advenueINTEXT" name="advenueINTEXT"><span id="advenueINTEXT" name="advenueINTEXT">l&agrave;m Chủ tịch Ban gi&aacute;m khảo tại c&aacute;c Li&ecirc;n hoan Venice v&agrave; Tokyo. Để c&oacute; được th&agrave;nh c&ocirc;ng rực rỡ Củng Lợi đ&atilde; phải trải qua một thời gian d&agrave;i nổ lực v&agrave; r&egrave;n luyện, kinh nghiệm c&ocirc; đ&atilde; trải qua đ&aacute;ng được nể phục v&agrave; x&uacute;ng đ&aacute;ng cho c&aacute;c diễn vi&ecirc;n kh&aacute;c n&ocirc;i theo v&agrave; học hỏi...</span></span></span><br /> &nbsp;</p>
User Online
Ballon Trái
Banner C1
Banner C1