Cổ Thiên Lạc

Tên khai sinh: Cổ Thiên Lạc

Ngày sinh: 21.10.1970

Nơi sống: Hồng Kông

Chiều cao: 1.76m

Vãi diễn đáng chú ý: Dương Quá trong Thần Điêu Đại Hiệp phiên bản 1996, Từ Phi trong Hồ Sơ Trinh Sát 4

<p> Cổ Thi&ecirc;n Lạc l&agrave; một diễn vi&ecirc;n ki&ecirc;m ca sỹ của điện ảnh Hồng K&ocirc;ng,anh sinh ng&agrave;y 21 th&aacute;ng 10 năm 1970 tại Hồng K&ocirc;ng.Cổ Thi&ecirc;n Lạc sinh ra trong một gia đ&igrave;nh ngh&egrave;o kh&oacute;,cha mẹ kh&ocirc;ng quan t&acirc;m anh sinh ra hư hỏng v&agrave; suốt ng&agrave;y chơi với đ&aacute;m bạn kh&ocirc;ng ra g&igrave;.Sau đ&oacute; trong một lần người m&agrave; Cổ Thi&ecirc;n Lạc xem như anh em phạm tội trộm cắp,anh đ&atilde; nhận tội thay v&agrave; phải chịu &aacute;n phạt trong nh&agrave; t&ugrave;.Sau n&agrave;y anh ra t&ugrave; v&agrave; hiểu được những sai lầm trước kia n&ecirc;n anh quyết t&acirc;m l&agrave;m lại cuộc đời v&agrave; kh&ocirc;ng ngừng phấn đấu.Cổ Thi&ecirc;n Lạc l&agrave;m tất cả những nghề nhgiệp lương thiện c&oacute; thể kiếm ra tiền như bồi b&agrave;n,phục vụ v&agrave; những việc lao động phổ th&ocirc;ng.Sau đ&oacute; Cổ Thi&ecirc;n Lạc nhận được một lời mời l&agrave;m c&ocirc;ng việc người mẫu nam cho những MV Karaoke nhờ v&agrave;o vẻ bề ngo&agrave;i kh&aacute; điển trai của m&igrave;nh.Anh dần dần bước v&agrave;o con đường điện ảnh,v&agrave; bước ngoặt của cuộc đời anh l&agrave; khi TVB k&yacute; hợp đồng với anh v&agrave;o năm 1993,v&agrave; sau đ&oacute; l&agrave; t&aacute;c phẩm Thần Đi&ecirc;u Đại Hiệp ra đời v&agrave;o năm 1996,khi đ&oacute; anh v&agrave;o vai nam ch&iacute;nh Dương Qu&aacute;.Bộ phim th&agrave;nh c&ocirc;ng rực rỡ v&agrave; đưa t&ecirc;n tuổi của Cổ Thi&ecirc;n Lạc đến với c&ocirc;ng ch&uacute;ng.ANh tiếp tục nổ lực phấn đấu cho sự nghiệp điện ảnh của m&igrave;nh.Sau những th&agrave;nh c&ocirc;ng li&ecirc;n tiếp,anh đ&atilde; bắt đầu thay đổi h&igrave;nh tượng,từ ch&agrave;ng Dương Qu&aacute; với m&agrave;u da trắng,một th&acirc;n h&igrave;nh c&ocirc;ng tử th&igrave; anh bắt đầu tập tạ v&agrave; phơi nắng l&agrave;m cho da anh c&oacute; m&agrave;u r&aacute;m nắng c&ugrave;ng với một th&acirc;n h&igrave;nh lực lưỡng c&acirc;n đối,một phong th&aacute;i lạnh l&ugrave;ng trong c&aacute;c bộ phim đ&atilde; l&agrave;m c&aacute;c fan nữ ng&acirc;y ngất v&igrave; anh.V&agrave; số lượng fan của Cổ Thi&ecirc;n Lạc ng&agrave;y một tăng ch&oacute;ng mặt s&aacute;nh ngang với Lưu Đức Hoa.Cổ Thi&ecirc;n Lạc l&agrave; một diễn vi&ecirc;n đa năng,anh c&oacute; thể tham gia tất cả c&aacute;c thể loại vai diễn từ phim ma cho đến phim ch&iacute;nh truyện hoặc phim h&agrave;i.Gần đ&acirc;y anh c&ograve;n lấn s&acirc;n sang thị trường &acirc;m nhạc v&agrave; cho ra đời những b&agrave;i h&aacute;t hay,khẳng định t&agrave;i năng của anh từ điện ảnh cho tới &acirc;m nhạc.</p>
188BET, cá độ bóng đá, nhà cái uy tín
188BET, cá độ bóng đá, nhà cái uy tín
Đăng Nhập
Đóng