Ciara Bravo

Tên khai sinh: Ciara Bravo

Ngày sinh: 18/3/1977

Nơi sống: Alexandria, Kentucky, Hoa Kỳ

Chiều cao: Đang cập nhật

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật