Banner C1
Banner C1
Banner C1
Chung Hán Lương

Tên khai sinh: Chung Hán Lương

Ngày sinh: 30.11.1974

Nơi sống: Hồng Kông

Chiều cao: 1.83m

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật

<p> Chung H&aacute;n Lương sinh ng&agrave;y 30 th&aacute;ng 11 năm 1974. Anh l&agrave; diễn vi&ecirc;n người mẫu Trung Quốc. Chung H&aacute;n Lương thoạt đầu tham gia l&agrave;ng giải tr&iacute; với vai tr&ograve; l&agrave; một người mẫu, sau đ&oacute; Chung H&aacute; Lương tham gia lớp học diễn xuất v&agrave; anh ch&iacute;nh thức l&agrave;m diễn vi&ecirc;n của h&atilde;ng TVB năm 1992. Lối diễn xuất của anh rất ấn tượng, v&agrave; để lại kh&ocirc;ng &iacute;t thiện cảm trong l&ograve;ng kh&aacute;n giả. Năm 1994 anh sang Đ&agrave;i Loan lập nghiệp ph&aacute;t h&agrave;nh album. Sau nhiều năm hoạt động ở Đ&agrave;i Loan , Trung Quốc anh trở về lại qu&ecirc; hương Hồng K&ocirc;ng, anh để lại trong l&ograve;ng kh&aacute;n giả h&igrave;nh ảnh s&acirc;u sắc. Chung H&aacute;n Lương trở th&agrave;nh một diễn vi&ecirc;n nổi tiếng được nhiều người biết đến, anh nhện được nhiều lời khen ngợi v&agrave; nhận được nhiều giải thưởng danh gi&aacute; trong l&agrave;ng giải tr&iacute;.Kh&ocirc;ng như bất kỳ diễn vi&ecirc;n n&agrave;o kh&aacute;c Chung H&aacute;n Lương tạo dựng t&ecirc;n tuổi bằng ch&iacute;nh sức lực của m&igrave;nh l&uacute;c n&agrave;o cũng giữ một h&igrave;nh tượng tốt đẹp trong l&ograve;ng kh&aacute;n giả...</p>
User Online
Ballon Trái
Banner C1