Banner C1
Banner C1
Chung Gia Hân

Tên khai sinh: Chung Gia Hân

Ngày sinh: 9.4.1984

Nơi sống: Canada

Chiều cao: 1.73m

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật

<p> Chung Gia H&acirc;n l&agrave; diễn vi&ecirc;n của Hồng K&ocirc;ng, c&ocirc; sinh ng&agrave;y 9 th&aacute;ng 4 năm 1984. Chung Gia H&acirc;n cộng t&aacute;c với h&atilde;ng TVB thoạt đầu mới v&agrave;o nghề c&ocirc; phải trải qua rất nhiều gian nan v&agrave; cực khổ bởi c&ocirc; sinh ra v&agrave; lớn l&ecirc;n ở Canada, sau n&agrave;y c&ocirc; mới trở về Hồng K&ocirc;ng tham gia l&agrave;ng giải tr&iacute;. L&uacute;c đầu c&ocirc; đ&oacute;ng phim rất tệ, c&aacute;ch diễn xuất v&agrave; giọng n&oacute;i qu&aacute; yếu ớt. Nhưng dần sau n&agrave;y c&ocirc; đ&atilde; kh&aacute;c phục được nhược điểm của m&igrave;nh, đ&atilde; cũng cố tinh thần c&oacute; những bước tiến xa hơn trong l&agrave;ng giải tr&iacute;. V&agrave; b&acirc;y giờ t&ecirc;n tuổi của Chung Gia H&acirc;n ng&agrave;y c&agrave;ng được nhiều kh&aacute;n giả biết đến. Năm 2004 c&ocirc; đạt giải qu&aacute;n qu&acirc;n cuộc thi Hoa hậu quốc tế. C&ocirc; được cho l&agrave; người may mắn nhất trong 3 năm c&ocirc; đ&atilde; nhận được lời mời đ&oacute;ng phim với những vai diễn nặng k&yacute;.C&agrave;ng ng&agrave;y c&ocirc; c&agrave;ng nổi tiếng v&agrave; l&agrave; gương mặt diễn vi&ecirc;n s&aacute;ng gi&aacute; của Hồng K&ocirc;ng khiến cho nhiều diễn vi&ecirc;n kh&aacute;c thầm ao ước c&ocirc; đ&uacute;ng l&agrave; một người rất may mắn.&nbsp; Ở đ&agrave;i TVB, Chung Gia H&acirc;n nổi tiếng l&agrave; c&ocirc; g&aacute;i ngoan, được mọi người c&ocirc;ng nhận: t&iacute;nh c&aacute;ch hồn nhi&ecirc;n, ng&acirc;y thơ kh&ocirc;ng bị &ldquo;biến chất&rdquo; sau khi bước v&agrave;o l&agrave;ng giải tr&iacute;. &ldquo;T&ocirc;i lu&ocirc;n nhắc nhở bản th&acirc;n phải cảnh gi&aacute;c, thường xuy&ecirc;n tr&ograve; chuyện với cha mẹ qua mạng internet, n&ecirc;n đ&atilde; c&oacute; thể tự m&igrave;nh đứng vững. H&agrave;ng ng&agrave;y cha mẹ khuy&ecirc;n răn t&ocirc;i kh&ocirc;ng được uống rượu, đi chơi đ&ecirc;m, quen bạn b&egrave; t&ugrave;y tiện, nhất nhất t&ocirc;i đều nghe theo, v&igrave; một người chấp nhận sự nhường nhịn th&igrave; c&oacute; thể l&agrave;m cho tất cả sự việc trở n&ecirc;n tốt đẹp hơn&rdquo;.Chung Gia H&acirc;n kh&ocirc;ng chối bỏ bản th&acirc;n m&igrave;nh l&agrave; một người mang đầy tham vọng c&ocirc; c&ograve;n phải tiến xa hơn nữa. Ngo&agrave;i sự nghiệp l&agrave; một diễn vi&ecirc;n, Chung Gia H&acirc;n c&ograve;n tham gia l&agrave;m một ca sĩ. C&ocirc; bắt đầu theo đuổi nghiệp ca h&aacute;t năm 2008, c&ocirc; lu&ocirc;n lu&ocirc;n ph&aacute;t triển m&igrave;nh tr&ecirc;n cả 2 lĩnh vực...</p>
User Online
Ballon Trái
Banner C1
Banner C1