Banner C1
Banner C1
Chu Ân

Tên khai sinh: Chu Ân

Ngày sinh: 25.10.1971

Nơi sống: Hồng Kông

Chiều cao: 1.63m

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật

<p> Chu &Acirc;n sinh ng&agrave;y 25 th&aacute;ng 10 năm 1971 l&agrave; diễn vi&ecirc;n ca sĩ người Hồng K&ocirc;ng. Chu &Acirc;n khỏi nghiệp l&agrave; một người dẫn chương tr&igrave;nh của h&atilde;ng TVB. Chu &Acirc;n đ&atilde; theo học kh&oacute;a diễn xuất, sau khi tốt nghiệp c&ocirc; đ&atilde; tham gia đ&oacute;ng một v&agrave;i vai diễn đầu tay năm 1994 trong những bộ phim h&agrave;nh động h&agrave;i của Ch&acirc;u Tinh Tr&igrave;. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;ng phim điện ảnh c&ocirc; cũng tham gia diễn xuất ở phim truyền h&igrave;nh v&agrave; rất th&agrave;nh c&ocirc;ng ở những vai diễn đ&oacute;. Ở những thập ni&ecirc;n 90&nbsp; Chu &Acirc;n c&ograve;n thử sức m&igrave;nh trong lĩnh vực ca h&aacute;t nhưng cũng kh&ocirc;ng ph&aacute;t triển nhiều. hơn 10 năm hoạt động trong l&agrave;ng giải tr&iacute; Chu &Acirc;n đ&atilde; để lại kh&ocirc;ng &iacute;t ấn tượng trong l&ograve;ng kh&aacute;n giả với lối diễn xuất tự nhi&ecirc;n v&agrave; sống động. Chu &Acirc;n l&agrave; một trong những nữ diễn vi&ecirc;n nổi tiếng nhất Hồng K&ocirc;ng hiện nay. Sự nghiệp Chu &Acirc;n kh&ocirc;ng ph&aacute;t triển mạnh như những diễn vi&ecirc;n kh&aacute;t nhưng c&ocirc; c&oacute; niềm đam m&ecirc; v&agrave; kh&aacute;t vọng m&atilde;nh liệt c&ocirc; l&agrave; một trong những diễn vi&ecirc;n tự bỏ tiền t&uacute;i ra để đầu tư v&agrave;o sự nghiệp của m&igrave;nh....</p>
User Online
Ballon Trái
Banner C1
Banner C1