Christian Bale

Tên khai sinh: Christian Bale

Ngày sinh: 30.1.1974

Nơi sống: Haverfordwest, Pembrokeshire, Wales, United Kingdom

Chiều cao: 1.75m

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật

<p> Christian Bale sinh ng&agrave;y 30 th&aacute;ng 1 năm 1974 l&agrave; một diễn vi&ecirc;n nổi tiếng người anh. Christian Bale bắt đầu tham gia diễn xuất từ năm l&ecirc;n 9 tuổi trong một mục quảng c&aacute;o ngũ cốc ở Anh,v&agrave; đặc biệt Christian Bale được biết đến với rất nhiều t&agrave;i lẻ anh c&oacute; thể sử dụng nhiều giọng n&oacute;i cho nhiều vai diễn kh&aacute;c nhau, c&oacute; lẽ v&igrave; từ nhỏ Christian Bale đ&atilde; sống nhiều nơi ở Anh, Bồ Đ&agrave;o Nha v&agrave; Mỹ, trước khi th&agrave;nh c&ocirc;ng phim Batman anh chỉ tham gia đ&oacute;ng những phim nhỏ kh&ocirc;ng ch&iacute;nh quy. Christian Bale h&oacute;a th&acirc;n th&agrave;nh c&ocirc;ng rất nhiều vai diễn từ một kẻ t&acirc;m thần bện hoạn đến những vai người h&ugrave;ng trong phim h&agrave;nh động v&agrave; được đ&aacute;nh rất cao khả năng diễn xuất n&agrave;y của anh v&agrave; trước đ&oacute; anh cũng từng trải qua một khoảng thời gian d&agrave;i trong ng&agrave;nh điện ảnh để c&oacute; một sự nghiệp tỏa s&aacute;ng. Lần đầu ti&ecirc;n Christian Bale ra mắt kh&aacute;n giả l&agrave; năm 1987 trong phim Đế Chế Mặt Trời. <span lang="EN-GB">Vai diễn cực kỳ th&agrave;nh c&ocirc;ng v&agrave; ấn tượng đến mức Hội đồng ph&ecirc; b&igrave;nh phim Quốc gia của Mỹ đ&atilde; phải đặt ri&ecirc;ng một giải thưởng Diễn xuất xuất sắc nhất của một thiếu ni&ecirc;n để trao cho Christian Bale. Đ&uacute;ng ra trong khoảng thời gian đ&oacute; anh đ&atilde; đạt được rất nhiều th&agrave;nh c&ocirc;ng v&agrave; sự nổi tiếng nhưng anh đ&atilde; bỏ lỡ rất nhiều vai diễn v&agrave; chỉ tham gia đ&oacute;ng những vai nhỏ. M&atilde;i đến năm 2000 anh mới ch&iacute;nh thức trở lại với l&agrave;ng điện ảnh v&agrave; thu h&uacute;t lại sự quan t&acirc;m của kh&aacute;n giả những người y&ecirc;u điện ảnh tr&ecirc;n to&agrave;n thế giới. Trong nam đ&oacute; anh đ&atilde; nhận vai </span><span lang="EN-GB">kẻ t&acirc;m thần hết sức bệnh hoạn n&agrave;y đ&atilde; đem đến cho Bale v&ocirc; số lời ngợi khen từ những nh&agrave; ph&ecirc; b&igrave;nh điện ảnh danh tiếng nhất thế giới. V&agrave; đ&acirc;y cũng l&agrave; bước ngoặt then chốt đưa Christian Bale quay lại v&agrave; ghi t&ecirc;n m&igrave;nh v&agrave;o danh s&aacute;ch c&aacute;c diễn vi&ecirc;n h&agrave;ng đầu của Hollywood. Để đạt được th&agrave;nh c&ocirc;ng như ng&agrave;y h&ocirc;m nay anh đ&atilde; phải hy sinh v&agrave; cố gắng rất nhiều, c&oacute; khi v&igrave; vai diễn buộc l&ograve;ng anh phải l&agrave;m cho m&igrave;nh tăng c&acirc;n hoặc xuống c&acirc;n một c&aacute;ch nhanh chống c&oacute; khi l&ecirc;n xuống khoảng 30kg v&agrave; những lần đ&oacute; vai diễn của anh được đ&aacute;nh gi&aacute; rất cao v&agrave; đem lại ấn tượng rất s&acirc;u sắc trong l&ograve;ng người h&acirc;m mộ. </span>Năm <span lang="EN-GB"><span lang="EN-GB">2011</span></span><span lang="EN-GB"><span lang="EN-GB">Christian Bale đ&atilde; bật kh&oacute;c sau khi gi&agrave;nh được giải Nam diễn phụ suất sắc nhất tại lễ trao giải Oscar </span></span></p>
188BET, cá độ bóng đá, nhà cái uy tín