Christian Bako

Tên khai sinh: Christian Bako

Ngày sinh: Đang cập nhật

Nơi sống: Hungary

Chiều cao: Đang cập nhật

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật