Chris Olivero

Tên khai sinh: Chris Olivero

Ngày sinh: 15 tháng 10, 1984

Nơi sống: Stockton, California, Hoa Kỳ

Chiều cao: Đang cập nhật

Vãi diễn đáng chú ý: Đang cập nhật